Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7764
Title: De bijdrage van de kasopstelling aan de bewijsstandaard in de witwas- en ontnemingsprocedure
Authors: Buijs, K. (Kevin)
Keywords: kasopstelling
bewijslast
bewijslastverdeling
witwassen
ontneming
waarheidsvinding
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het Openbaar Ministerie maakt bij het afpakken van crimineel vermogen regelmatig gebruik van een berekeningsmethode via de kasopstelling. Aan de hand van deze methode kan worden aangetoond dat de verdachte meer uitgaven heeft gedaan dan legaal gezien mogelijk was. De kasopstelling wordt als bewijsmiddel toegepast in zowel de ontnemingsprocedure van artikel 36e Sr als in de witwasprocedure van artikel 420bis Sr. De bewijsstandaard in deze procedures is echter verschillend. Dit verschil uit zich in het gesignaleerde probleem dat onduidelijkheid bestaat bij de procespartijen over de bijdrage die de kasopstelling kan leveren aan het bewijs. In witwaszaken ligt de bewijslast ten aanzien van de vraag of er sprake is van wettig en overtuigend bewijs bij het Openbaar Ministerie. In ontnemingsprocedures is echter sprake is van een bewijslastverdeling tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte, waarbij het draait om de vraag of aannemelijk is dat de verdachte wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Tegen deze achtergrond zal in het onderzoek de toepassing van de kasopstelling in beide procedures worden afgezet tegen het belang van materiĆ«le waarheidsvinding. De centrale onderzoeksvraag die daarbij wordt gesteld is de vraag welke bijdrage de kasopstelling kan leveren aan het halen van de toepasselijke bewijsstandaard en bewijslastverdeling bij witwassen en ontnemen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7764
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
buijs, k..pdf222 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.