Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7765
Title: 'Hoor je mij?'
Other Titles: Een evaluatie van het horen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen tussen de 12 en 18 jaar in de Nederlandse asielprocedure.
Authors: Heugten, E. van
Keywords: asiel
minderjarigen
horen kind
IVRK
Procedurerichtlijn 2013/32/EU
EVRM
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Deze scriptie betreft een evaluatie van het horen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) tussen de 12 en 18 jaar in de Nederlandse asielprocedure. Vanwege het feit dat amv’s om diverse redenen extra kwetsbaar zijn, vloeien uit het internationale recht, het Unierecht en het Europese recht voor deze groep kinderen waarborgen voort. Voor amv´s tussen de 12 en 18 jaar geldt in Nederland dat zij in principe dezelfde asielprocedure doorlopen als een volwassene. Wel zijn er waarborgen voor amv’s in de asielprocedure. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is de Nederlandse wet- en regelgeving hieromtrent en de praktijk van het horen van amv’s bij de IND in het Aanmeldcentrum ’s-Hertogenbosch als uitgangspunt genomen. In deze scriptie is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ´In hoeverre is het horen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen tussen de 12 en 18 jaar in de Nederlandse asielprocedure in overeenstemming met artikel 15, derde lid onder e en artikel 25, derde lid van richtlijn 2013/32/EU (Procedurerichtlijn) plus de dienaangaande waarborgen volgend uit artikel 3 EVRM en de artikelen 3, 12 en 22 IVRK?´ Naar aanleiding van de conclusies zijn tot slot aanbevelingen gedaan over hoe de Nederlandse asielprocedure voor amv’s meer in overeenstemming gebracht kan worden met genoemd recht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7765
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
heugten, E. van.pdf329.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.