Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7766
Title: De kantonprocedure onder het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak nader belicht
Other Titles: The Canton procedure under the program of Quality and Innovation Jurisdiction further illuminated
Authors: Blijleven, P.
Keywords: KEI
digitalisering
procesrecht
eKantonrechter
rechtsbeginselen
waarborg
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Rechtspraak dient toekomstbestendig te zijn. Om die reden is het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) in het leven geroepen. Het doel van dit programma is de rechtspraak in Nederland aan te laten sluiten bij de digitalisering in de samenleving en procedures sneller en eenvoudiger te laten verlopen. Het programma KEI heeft op 13 juli 2016 geleid tot de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. Ondanks deze wetswijziging dienen de fundamentele rechtsbeginselen van het burgerlijk procesrecht gewaarborgd te blijven. Om dat te kunnen toetsen wordt de wetswijziging langs de volgende fundamentele beginselen van het burgerlijk procesrecht gelegd: hoor en wederhoor, de partijautonomie en het beginsel van een gemotiveerde beslissing. Met name wordt ingegaan op de gevolgen voor bij kantonprocedures betrokken partijen. Pas na inwerkingtreding van de wetswijziging zal blijken of de beginselen daadwerkelijk gewaarborgd blijven. Door middel van een toetsing van de reeds bestaande procedure bij de eKantonrechter aan de genoemde beginselen, kan echter een voorschot worden genomen op de wijze waarop de rechtsbeginselen na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving gewaarborgd zullen zijn. De verwachting is dat de beginselen die aan de orde komen gewaarborgd zullen zijn, maar enkele wijzigingen binnen het burgerlijk procesrecht leiden, in het licht van de besproken beginselen, wel tot discussie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7766
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
blijleven, p..pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.