Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7767
Title: Financiële nood breekt wet. Doorkruising van de Paritas Creditorum door nieuwe afwikkelinstrumenten in de Wet op het financieel toezicht?
Authors: Rientsma, F.
Keywords: doorbreking paritas creditorum
bail-in BRRD/Wft
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 werd duidelijk dat de op dat moment beschikbare regelgeving tekort schoot waardoor het moeilijk was een bank overeind te houden dan wel gecontroleerd af te wikkelen zonder dat de financiële stabiliteit geschaad zou raken. Banken in moeilijkheden werden door de Staat gered door middel van financiële steun/nationalisatie van de bank. Hierdoor werden de schulden van een bank de schulden van de staat, beter bekend als de bailout. Met de oprichting van de Bankenunie is de bail-in uit de BRRD tot stand gekomen die het mogelijk maakt dat wanneer een bank onverhoopt toch in de problemen komt, gecontroleerd afgewikkeld kan worden zonder daarbij de financiële stabiliteit in gevaar te brengen, dan wel dat een bank geherkapitaliseerd wordt. De bail-in opgenomen in artikel 3A:44 Wft en heeft als doelstelling dat het niet langer de Staat is die voor de verliezen van een bank opdraait, maar dat deze verliezen door de aandeelhouders, achtergestelde en concurrente schuldeisers wordt gedragen. Het feit dat ook de concurrent schuldeisers in beginsel op grond van de BRRD mee opdraaien voor het verlies van een bank was aanleiding van dit onderzoek naar de vraag of de bail-in van concurrent obligatiehouders op grond van artikel 3A:44 Wft het paritas creditorum beginsel van artikel 3:277 lid 1 BW doorkruist.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7767
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rientsma, f..pdf543.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.