Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7768
Title: De nieuwste decentralisatie: gewoon roeien met de riemen die er zijn!
Other Titles: Een onderzoek in het kader van de decentralisatie naar de grenzen van gemeentelijke bevoegdheden tot het stellen van aanvullende regels en de mogelijkheid om te kunnen verwijzen naar andere wetten.
Authors: Henneveld, J.
Keywords: Wmo 2015
decentralisatie
bevoegdheden
gemeentelijke verordening
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie toets wordt getoetst of de decentralisatie naar de Wmo in overeenstemming is met het wettelijk kader van het decentraliseren van overheidstaken en of de decentralisatie op het niveau van gemeentelijke Wmo-verordeningen niet in strijd is met de Wmo. Tevens wordt de vraag behandeld in hoeverre gemeenten met het wegvallen van het figuur van de wettelijke voorliggende voorziening nog wel de mogelijkheid hebben om te verwijzen naar andere sectorale wetten. Het blijkt dat gemeenten in het algemeen binnen de kaders van hun bevoegdheden blijven en er geen strijd is met de Wmo en andere wettelijke principes zoals het legaliteits- en specialiteitsbeginsel. Een aantal gemeenten hebben getracht het wegvallen van het figuur van de voorliggende voorziening uit de voorgaande Wmo op te lossen door nieuwe begrippen en regels te introduceren. Dit botst echter met het wettelijk kader van de Wmo. Gemeenten kunnen dit probleem eenvoudig oplossen door de onnodige en/of met de Wmo strijdige bepalingen en begrippen weg te laten of de nieuwe begrippen te vervangen door de wettelijke begrippen. Op grond van onder andere de wettelijke Wmo-termen eigen kracht, doelmatigheid en tevens de reikwijdte van de in de Wmo opgenomen onderzoeksplicht kan andere wetgeving als een afwijzingsgrond dienen en als voorziening benoemd worden die voor gaat op de inzet van een maatwerkvoorziening.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7768
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
henneveld, j..pdf929.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.