Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7769
Title: De Faillissementswet, de Wet werk en zekerheid en de Wet op de Ondernemingsraden, een goede match?
Other Titles: Bankruptcy law, labour law and employee consultation, a good match?
Authors: Doorn Bol Raap, D.M. van
Keywords: Faillissementswet (Fw)
Wet werk en zekerheid (Wwz)
Wet op de ondernemingsraden (WOR)
werknemer
medezeggenschap
doorstart
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Deze scriptie is een onderzoek naar de positie van werknemers in het faillissement van de werkgever. De focus ligt op medezeggenschap, omdat daarover discussie bestaat. Gelden de bepalingen van de WOR nu wel of niet in faillissement en waarom bestaat daarover eigenlijk discussie? Ook de relatie tussen de curator en de OR komt aan de orde. Daarnaast wordt de positie van de individuele werknemer besproken. Wat kan hij doen en waarop heeft hij recht wanneer zijn werkgever failliet gaat? Hiervoor zijn een aantal bepalingen in de Wet werk en zekerheid van belang, betreffende de opzegverboden, opvolgend werkgeverschap en de transitievergoedingen. Wat zijn nu precies de knelpunten in situaties waarin faillissementsrecht en arbeidsrecht samenkomen? Ook wordt het Europeesrechtelijk toetsingskader beschreven. Hoe is het Europees recht omgezet in nationaal recht en komen onze nationale regels overeen met de Europese regelgeving? Er volgt een bespreking van alle verbetermogelijkheden die in de literatuur worden voorgesteld en uiteindelijk kom ik tot een aantal aanbevelingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7769
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doorn bol raap, d.m. van.pdf869.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.