Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7770
Title: 'Werken bij Defensie, je moet het maar kunnen.' Defensie vs. de militair; een gevecht om privacy?
Other Titles: Een onderzoek naar de bescherming van gezondheidsgegevens van de militair ambtenaar
Authors: Paap, A.P.
Keywords: privacy
gezondheidsgegevens
militair
inzetbaarheid
rechtspositie
grondrechten
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Defensie dient op grond van artikel 97 Gw de nationale veiligheid en internationale rechtsorde. De militairen die dat uitvoeren, moeten dat op elk moment kunnen doen. Dit is een belangrijke grondslag geweest voor het herzien van de Militaire Ambtenarenwet in 2008. Echter, het inzicht ontbreekt bij Defensie of militairen hier daadwerkelijk op elk moment toe in staat zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft werkgevers verboden gezondheidsgegevens van werknemers te verzamelen. Vanwege de specifieke rechtspositie van militair ambtenaren, heeft dit geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Kan de bescherming van de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van een militair ambtenaar worden beperkt vanwege diens bijzondere rechtspositie? Ter beantwoording, is de taak van Defensie beschreven in relatie met de rechtspositie van de militair ambtenaar. Hierbij is aandacht besteed aan de dubbelrol van Defensie als zorgverlener en werkgever, evenals het streven van Defensie naar het duurzaam inzetbaarheid houden van de militair. Daarnaast is onderzocht wat 'gezondheidsgegevens' precies zijn en hoe deze binnen het recht op privacy beschermd worden. Na een analyse van de afweging tussen de verschillende (grondrechtelijke) rechten en plichten, luidt de conclusie dat Defensie op dit moment nog geen mogelijkheid heeft om preventief gezondheidsgegevens van militairen te monitoren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7770
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
paap, a.p..pdf567.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.