Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7772
Title: Het recht om vergeten te worden
Other Titles: Een vergelijkend onderzoek naar de juridische waarborgen van het huidige vergeetrecht op internet in de EU-Privacyrichtlijn, zoals geïmplementeerd in de Wbp, en het nieuwe vergeetrecht in de EU-AVG: is de vernieuwing een verbetering voor de rechtspositie van betrokkenen?
Authors: Oosterkamp, M.G. (Mariska)
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Bestaat het recht om op internet ‘vergeten’ te worden? Daarover gaat deze scriptie. In mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG is van toepassing met ingang van 25 mei 2018. Per laatstgenoemde datum wordt de Privacyrichtlijn uit 1995 ingetrokken. Artikel 17 van de AVG bevat het recht op gegevenswissing. Dit is het recht dat iemand heeft om, onder voorwaarden, wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Dit vergeetrecht is gebaseerd op het recht op uitwissing van persoonsgegevens en het recht van verzet tegen gegevensverwerking die al bestonden onder de Privacyrichtlijn. In de Wbp zijn deze rechten van uitwissing en verzet verankerd in de artikelen 36 en 40. In deze scriptie onderzoek ik de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige verwijder- en verzetsrechten in de Wbp en het nieuwe recht om vergeten te worden onder de AVG. Het doel is om inzicht te bieden in de mate waarin naar Nederlands recht het nieuwe vergeetrecht daadwerkelijk meer waarborgen voor de rechtspositie van de betrokkene biedt dan de huidige verwijder- en verzetsrechten onder de Wbp.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7772
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oosterkamp.pdf563.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.