Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7776
Title: Onderzoek naar de wenselijkheid van concernwerkgeverschap in de Wet Overgang van Onderneming
Other Titles: Research into the introduction of the term Group Entity Employment in the Transfer of Undertakings (Protection of Employment)
Authors: Meer, S.M. van
Keywords: omgang
ontzegging
partnerdoding
EVRM
wetsvoorstel
(kinder)rechter
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Recent is het wetsvoorstel 34 518 inzake het recht op omgang na partnerdoding ingediend. De omgang van het kind met de ouder die verdacht wordt van of veroordeeld is voor het doden van de andere ouder van het kind is een zeer gecompliceerde kwestie. Het is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval of omgang tussen het kind en de dader-ouder nog mogelijk is. De tijdelijke voogd beslist op dit moment over de omgang tussen het kind en de dader-ouder. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de rechter deze beslissing nemen. Mijns inziens zorgt een rechterlijke uitspraak voor meer rust en duidelijkheid. De betrokken hulpverleners kunnen zich dan richten op het kind. Voordat een rechter een beslissing kan nemen is het noodzakelijk dat een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt verricht. Verder dient het ontvankelijkheidsvereiste ex 1:377e BW gewijzigd te worden, teneinde het recht van de dader-ouder na een mogelijke ontzegging van het recht op omgang zoveel mogelijk te waarborgen. Tot slot dient de reikwijdte van het wetsvoorstel te worden uitgebreid, zodat het ook van toepassing wordt verklaard op biologische ouders, alsmede op derden die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7776
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
meer, s.m. van.pdf928.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.