Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7777
Title: Onderzoek en Waarschuwing. De reikwijdte van de waarschuwingsplicht bij overeenkomsten onder UAV-GC 2005 voorwaarden.
Authors: Bergman, M.P.A.
Keywords: waarschuwingsplicht
onderzoeksplicht
informatieplicht
UAV-GC 2005
aannemingsovereenkomst
bouwrecht
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De scriptie behandelt de onderzoeks- en waarschuwingsplicht bij aannemingsovereenkomsten onder UAV-GC 2005 voorwaarden. De onderzoeksvraag is of dergelijke overeenkomsten een zwaardere onderzoeks- en waarschuwingsplicht moeten omvatten dan traditionele aannemingsovereenkomsten. Vanuit de onderzoeks- en waarschuwingsplichten in het verbintenissenrecht wordt ingezoomd naar informatieplichten in traditionele overeenkomsten van opdracht en traditionele overeenkomsten van aanneming van werk. Tevens wordt er een rechtsvergelijking gemaakt met het Duitse recht. Uit het onderzoek komen diverse gezichtspunten en omstandigheden naar voren die van invloed zijn op onderzoeks- en waarschuwingsplichten. De verschillende visies op informatieplichten bij UAV-GC 2005 voorwaarden worden hieraan getoetst. De conclusie hiervan is dat een aannemingsovereenkomst onder UAV-GC 2005 voorwaarden voor de aannemer geen zwaardere onderzoeks- en waarschuwingsplicht omvat of zou moeten omvatten dan een traditionele aannemingsovereenkomst. De materiĆ«le omvang van de onderzoeks- en waarschuwingsplicht is afhankelijk van de aan de aannemer opgedragen (ontwerp)werkzaamheden. Daarmee kan deze omvang wel groter zijn dan bij de meeste traditionele aannemingsovereenkomsten het geval is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7777
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bergman, m.p.a..pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.