Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7780
Title: De aankoop van een paard door een consument: mag men een gekocht paard wel gedurende zes maanden in de mond kijken?
Authors: Braakman, M.A.E.
Keywords: Europees consumentenrecht
koopovereenkomst
paard
wettelijk non-conformiteitsvermoeden
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Wanneer kan een consument bij de aankoop van een paard een beroep doen op het wettelijk vermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW en wanneer verzet de aard van de zaak of de aard van het gebrek zich hiertegen? Om die vraag te beantwoorden zijn de bedoelingen van de Europese wetgever onderzocht. Daarna is bezien hoe de Nederlandse wetgever de richtlijnbepaling heeft geïmplementeerd en hoe de Nederlandse rechter deze uitlegt. Ter vergelijking is hetzelfde onderzoek gedaan in Duitsland en België. De conclusie is dat een paard niet naar de aard van de zaak kan worden uitgezonderd van het wettelijk vermoeden. Niet alleen de Europese wetgever heeft dit zo bedoeld, maar ook de wetgevers en de rechters in Nederland, Duitsland en België zijn het hier over eens. Over de invulling van de aard van het gebrek bestaat geen overeenstemming. Ik pleit ervoor om de gebreken op te delen in drie categorieën, te weten: feitelijke gebreken, karaktergebreken en gezondheidsgebreken. Zowel feitelijke gebreken als gezondheidsgebreken vallen onder de toepassing van het wettelijk vermoeden. Karaktergebreken dienen naar de aard van het gebrek uitgezonderd te worden van de toepassing van het wettelijk vermoeden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7780
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
braakman, m.a.e..pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.