Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7781
Title: De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Kan het nog beter?
Authors: Voorham, A.
Keywords: digitalisering
Awb
Wmebv
elektronisch
bestuurlijk
verkeer
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In verband met de steeds verdergaande digitalisering van overheidsprocessen wil de wetgever afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht aanpassen. Hiervoor is een wetsvoorstel opgesteld genaamd de ‘Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer’. Dit voorstel is nog niet in procedure, maar heeft wel ter consultatie voor een ieder opengestaan. Kern van de voorgestelde wijzigingen zijn: een recht op elektronisch communiceren met bestuursorganen, de mogelijkheid voor bestuursorganen om elektronisch communiceren verplicht te stellen en diverse waarborgen om het elektronische verkeer betrouwbaarder en bruikbaarder te maken. In deze scriptie wordt de huidige afdeling 2.3 Awb vergeleken met de toekomstige afdeling 2.3 Awb. De wijzigingen worden belicht vanuit het oogpunt van de rechtspositie van de burger. Wordt die er beter op, slechter, of blijft deze gelijk? De conclusie is dat er verslechteringen zijn, maar ook verbeteringen. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan. Naast een aantal concrete verbetervoorstellen wordt aanbevolen om de digitalisering van overheidscommunicatie samenhangend te benaderen, waarbij kwetsbare groepen niet uit het oog worden verloren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7781
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
voorham, a..pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.