Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7783
Title: Onderzoek naar de mogelijke werking van het buitengerechtelijk akkoord en het leerstuk van de corporate opportunity op de normen voor bestuurdersaansprakelijkheid
Other Titles: Principals of directors liability and the use of corporate opportunities as a way to prevent the insolvency and bankruptcy of a company.
Authors: Heyliger, S.
Keywords: bestuurdersaansprakelijkheid
schuldeisers
buitengerechtelijk akkoord
Wet continuïteit ondernemingen II
scheme of arrangement
corporate opportunities
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Als een vennootschap niet meer aan haar bestaande verplichtingen kan voldoen kunnen schuldeisers het faillissement van de vennootschap aanvragen. Als blijkt dat de bestuurders voorafgaand aan het faillissement de mogelijkheid hadden om een reddingspoging te doen kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk zijn ter zake van onbehoorlijk bestuur. Dit onderzoek gaat in op het leerstuk van de corporate opportunity, de huidige akkoordregeling in Nederland, de voorgestelde akkoordregeling als gevolg van de voorziene invoering van het wetsvoorstel WCO II en de scheme of arrangement in het Verenigd Koninkrijk. Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: Kan het doen van een reddingspoging in de vorm van een voorgesteld buitengerechtelijk akkoord worden gekwalificeerd als een corporate opportunity, en zo ja, zou dit van invloed kunnen zijn op de vaststelling van bestuurdersaansprakelijkheid? Uit dit onderzoek is gebleken dat het leerstuk van de corporate opportunity in Nederland en het Verenigd Koninkrijk niet door rechters wordt toegepast voor de beoordeling van het antwoord op de vraag of bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld door geen reddingspoging in te zetten. Desondanks kan op basis van onder andere jurisprudentie in zowel Nederland als in het Verenigd Koninkrijk sprake zijn van een plicht voor bestuurders om gebruik te maken van de mogelijkheid om een reddingspoging te doen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7783
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
heyliger, s..pdf422.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.