Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7786
Title: Het belang van de minderjarige voorop: wat is rechtens de verhouding tussen de rol van de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming bij echtscheiding?
Authors: Oosterom, M.C.
Keywords: belang
minderjarige
bijzondere curator
Raad voor de Kinderbescherming
echtscheiding
echtscheidingsprocedure
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie wordt de probleemstelling beantwoord: “Het belang van de minderjarige voorop: wat is rechtens de verhouding tussen de rol van de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming bij echtscheiding?” Allereerst wordt nagegaan wat de wettelijke positie van minderjarigen binnen de echtscheidingsprocedure is en of de minderjarige voldoende mogelijkheden heeft om zelfstandig zijn belangen binnen de echtscheidingsprocedure te behartigen. Vervolgens worden de wettelijke voorwaarden om de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming te betrekken bij een echtscheidingsprocedure besproken. Daarna wordt nagegaan op welke wijze de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming de belangen van minderjarigen vertegenwoordigen en wat de overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de wettelijke taken van de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming binnen de echtscheidingsprocedure zijn. Als laatste wordt nagegaan op welke manier het inzetten van de bijzondere curator c.q. de Raad voor de Kinderbescherming ervoor kan zorgen dat het belang van de minderjarige bij echtscheiding voorop komt te staan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7786
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oosterom, m.c..pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.