Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7788
Title: Politiegegevens in Europees perspectief. Een onderzoek naar de reikwijdte van het begrip politiegegevens volgens de Richtlijn (EU) 2016/680
Authors: Lande, I. van de
Keywords: Wpg
Wob
Richtlijn (EU) 2016/680
politiegegeven
privacy
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Politiegegevens vallen onder het regime van de Wpg en dat is privacywetgeving. Door jurisprudentie geldt het regime van de Wpg alleen voor politiegegevens en niet op de documenten waarin ze zijn vervat. Dat betekent dat indien men op grond van de Wob een verzoek tot openbaarheid van documenten doet er per document moet worden afgewogen welke gegevens onder de Wob vallen en welke onder de Wpg. Door het begrip politiegegeven aan de op 5 mei 2016 in werking getreden Richtlijn (EU) 2016/680 te toetsen zal de reikwijdte van het begrip politiegegevens wellicht wijzigen waardoor het al dan niet vrijgeven van politiedocumenten op grond van één regime gebaseerd kan worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7788
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lande, i. van de.pdf265.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.