Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7790
Title: Besturen van een vereniging of stichting is niet vrijblijvend. Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen in relatie met de externe aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen en stichtingen in geval van faillissement.
Authors: Arends-Kosters, D.
Keywords: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
vereniging
stichting
externe bestuurdersaansprakelijkheid
rechtsvergelijking
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Onderzocht wordt welke de mogelijke gevolgen zijn van het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen[1] voor bestuurders van verenigingen en stichtingen met betrekking tot de normen van behoorlijk bestuur en de aansprakelijkheid in geval van faillissement. Na inventarisatie van de gevolgen wordt onderzocht in welke omstandigheden een wettelijke beperking van deze aansprakelijk wenselijk is en hoe daar vorm aan kan worden gegeven. Rekening wordt gehouden met de aard, omvang, doelstelling en diversiteit van de verschillende verenigingen en stichtingen in Nederland en de variĆ«teit in de maatschappelijke belangen die zij dienen. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van de bestuurder en de belangen van crediteuren. Naast literatuur- en jurisprudentieonderzoek is er een rechtsvergelijking met het Duitse recht uitgevoerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7790
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arends-kosters, d..pdf485.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.