Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7791
Title: Voldoet de AVG aan de eisen gesteld in artikel 8 Handvest van de Grondrechten van de EU?
Authors: Uitterhoeve, C.M.A.
Keywords: persoonsgegeven
verwerken
grondrecht
normstelling
contextafhankelijk
schijnveiligheid
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De conclusie van mijn onderzoek is dat de AVG niet voldoet aan de eisen die gesteld worden in artikel 8 HV Grondrechten EU. De onderbouwing van deze conclusie is als volgt: Er zijn twee processen aangaande persoonsgegevens in de samenleving waar te nemen: persoonsgegevens worden steeds meer verwerkt en wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens krijgt meer aandacht en wordt uitgebreider. In mijn onderzoek heb ik de “oude wetgeving” (o.g.v. de richtlijn 95/46/EG en de Wbp) en de “nieuwe wetgeving”, (AVG en UAVG), gecheckt in hoeverre zij voldoen aan de eisen die artikel 8 HV Grondrechten EU stelt. In de praktijk voldoet de Wbp niet omdat: - Normen zijn niet concreet en contextafhankelijk - Doelvereiste is achterhaald - Organisaties ontberen procedures om verzoeken betrokkenen in te willigen - AP mist capaciteit AVG en UAVG zullen ook niet voldoen omdat: - Doelvereiste blijft - Meer formaliteiten, doch geen concretiseringen normen - AVG geeft wel mogelijkheden (o.a. gedragscodes), doch niet dwingend - AP-capaciteit is nu nog ontoereikend Nuances: Heldere normstelling is een sleutelwoord. Wetgeving kan dit niet bieden passend voor iedere casus. Wel zou de AP gebruik kunnen maken van haar bevoegdheden om gedragscodes en andere normen meer dwingend voor te schrijven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7791
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uitterhoeve, c.m.a..pdf438.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.