Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7793
Title: De Nederlandse implementatie van de Europese verordening over geautomatiseerde individuele besluitvorming
Authors: Gresnigt, M.M.
Keywords: gegevensbescherming
besluiten
verordening
uitvoeringswet
privacy
profilering
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De Europese Algemene Verordening gegevensbescherming verbiedt, behoudens enkele uitzonderingen, in artikel 22 geautomatiseerde individuele besluitvorming. De formulering van artikel 22 is vaag. Niet duidelijk is wanneer sprake is van geautomatiseerde besluitvorming en welke rechten aan betrokkenen geboden worden. De verordening biedt de nationale wetgevers ruimte om eigen keuzes te maken. Artikel 38 van de Nederlandse concept uitvoeringswet maakt gebruik van deze ruimte en beperkt het verbod op geautomatiseerde individuele besluitvorming tot de gevallen waarbij gebruik gemaakt wordt van risicoprofielen. Dit is een niet voor de hand liggende keuze. Ook veronderstelt de concept uitvoeringswet dat het besluitbegrip uit de verordening overeenkomt met het Nederlandse besluitbegrip en daarmee ook voldoende rechtsbescherming geboden wordt. Dit is niet het geval. Omdat verschillende nationale wetgevers verschillende keuzes maken voor de nationale implementatie wordt de harmonisatie van het recht en het vrije verkeer van gegevens niet bevorderd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7793
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gresnigt, m.m..pdf343.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.