Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7795
Title: De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder de Wet werk en zekerheid (WWZ). De ketenbepaling, de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegplicht en de transitievergoeding
Authors: Steverink, K.
Keywords: Wet werk en zekerheid (WWZ)
Richtlijn 1999/70/EG
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
rechtspositie
flexibele arbeidsrelatie
doelstelling WWZ
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het doel van de WWZ is om de rechtspositie van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verbeteren door oneigenlijk gebruik van tijdelijke contracten tegen te gaan en de doorstroom naar vaste contracten te bevorderen. Met de invoering van de WWZ zijn de bepalingen ten aanzien van de ketenbepaling, de proeftijd en het concurrentiebeding gewijzigd en zijn de bepalingen ten aanzien van de aanzegplicht en de transitievergoeding ingevoerd. Zijn deze bepalingen in overeenstemming met de Richtlijn 1999/70/EG en wordt de doelstelling van de WWZ daarmee bereikt? Uit het onderzoek is gebleken dat de bepaling betreffende de transitievergoeding in strijd is met de richtlijn, omdat er sprake is van verboden onderscheid. Ook is gebleken dat het doel van de WWZ niet wordt bereikt. Werkgevers omzeilen de transitievergoeding, nemen eerder afscheid van tijdelijke werknemers en gaan niet sneller over tot het aanbieden van een vast contract. Werkgevers vermijden een vast contract vanwege de risico’s en de kosten. De aanbevelingen zijn: aanpassen van de bepaling betreffende de transitievergoeding, nader onderzoeken welke aanpassingen ertoe kunnen leiden dat werkgevers overgaan tot het aanbieden van een vast contract, de loondoorbetalingsverplichting herzien en onderzoeken of een vorm van een ingroeicontract mogelijk beter aansluit bij de behoefte van de huidige arbeidsmarkt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7795
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
steverink, k..pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.