Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7796
Title: Levenslang in het Koninkrijk. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Authors: Verschueren, K.
Keywords: levenslange gevangenisstraf
artikel 3 EVRM
Curaçao
Koninkrijk der Nederlanden
detentieregime
resocialisatie/re-integratie
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie is onderzocht of de tenuitvoerleggingregimes van de levenslange gevangenisstraf van het Koninkrijk der Nederlanden voldoen aan de eisen van 3 EVRM alsmede welke aanbevelingen kunnen worden gedaan ter verbetering van de verschillende stelsels binnen het Koninkrijk. Geconcludeerd kan worden dat de recente beleidswijziging in Nederland op een aantal onderdelen spanning laat zien met 3 EVRM, met name ten aanzien van het moment waarop moet worden begonnen met re-integratie activiteiten. Op de eilanden bestaat er al jaren een herbeoordelingsprocedure. Er is echter geconcludeerd dat met betrekking tot het detentieregime, er sprake is van ernstige tekortkomingen. Het gevolg hiervan is dat de stelsels niet voldoen aan de eisen van artikel 3 EVRM. Nederland kan op de volgende punten leren van de stelsels op de eilanden: • Leg de herbeoordelingsprocedure in handen van de rechter. • Maak de procedure eenvoudiger: een tussenstap is niet nodig. Een herbeoordelingsprocedure voorafgegaan door een op maat gemaakt detentieplan, is eenduidiger. • Neem onduidelijkheid weg met betrekking tot termijnen. • Kies voor een wettelijke regeling. • Bouw resocialisatie rustig en stapsgewijs op, bijvoorbeeld via een detentieplan of een penitentiair programma. Aanbevelingen met betrekking tot de eilanden: • Verbetering van het detentieregime en het vrijmaken van middelen en capaciteit hiervoor.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7796
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verschueren, k.pdf684.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.