Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7797
Title: Herstel van een fout in het aanbestedingsrecht versus gelijkheidsbeginsel
Authors: Amesfoort, Cynthia van
Keywords: aanbestedingsrecht
Aanbestedingswet 2012
herstel
fout
overheidsopdracht
gelijkheidsbeginsel
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet 2012 kennen verschillende beginselen, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Het dient er voor te zorgen dat de aanbestedende dienst de inschrijvers gelijk behandelt, zodat een goede mededinging wordt bevorderd en inschrijvers dezelfde kansen krijgen om de overheidsopdracht gegund te krijgen. Een aanbestedende dienst komt vaak voor de vraag te staan of een inschrijver de mogelijkheid mag/moet krijgen om een fout in een inschrijving te herstellen. Het gelijkheidsbeginsel speelt hierbij een grote rol. Oude rechtspraak gaf geen mogelijkheid tot het bieden van herstel en stelde geen voorwaarden wanneer dit wel zou mogen/moeten. In latere rechtspraak wordt de mogelijkheid wel geboden tot herstel van een fout, weliswaar onder voorwaarden. Deze voorwaarden waren eerste instantie alleen gericht op de fout zelf, maar later zijn er ook voorwaarden gekomen hoe de aanbestedende dienst en de inschrijver dienen te handelen. Het is alleen onder deze set voorwaarden – betreffende de fout, aanbestedende dienst en inschrijver – dat het mogen of moeten aanbieden van een mogelijkheid tot herstel van een fout niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7797
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amesfoort, c. van.pdf346.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.