Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7798
Title: Artikel 69a van de AWR als handhavingsinstrument om BTW-carrouselfraude te bestrijden
Authors: Leung, P.C.
Keywords: BTW-carrouselfraude
69a AWR
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: BTW-carrouselfraude is een serieus probleem. De fiscus heeft te maken met omvangrijke netwerken en loopt in korte tijd veel BTW mis, terwijl de fraudeur niet of nauwelijks verhaal biedt. De fiscus heeft handhavingsinstrumenten ter bestrijding van BTW-carrouselfraude zoals het weigeren van de vooraftrek en het nultarief. Deze instrumenten worden gebruikt om de belastingschade in te perken, omdat de fiscus de afnemende partij corrigeert. Per 1 januari 2014 is art. 69a AWR ge├»ntroduceerd o.a. ter bestrijding van BTW-carrouselfraude voor het opzettelijk niet betalen van BTW. De maximaal op te leggen gevangenisstraf zijn zes jaren. Deze bepaling riep echter vragen op in de fiscale literatuur vanwege de opgenomen strafuitsluitingsgronden die mogelijk eenvoudig in te roepen zijn. Het doel van mijn onderzoek is om vast te stellen of art. 69a AWR een adequaat handhavingsinstrument is om BTW-carrouselfraude te bestrijden en of de opgenomen strafuitsluitingsgronden belemmerend werken, omdat naar mijn mening tot dusver in de fiscale literatuur een kritische uiteenzetting van art. 69a AWR ontbreekt. Mijn onderzoek resulteert behalve tot antwoord op mijn vragen ook tot enkele aanbevelingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7798
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
leung, p.c..pdf893.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.