Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7878
Title: Let's get Digital. Een rechtssociologische verkenning naar effectieve invulling van de wettelijke arbozorgplicht ten aanzien van de preventie van technostress bij kenniswerkers
Authors: Tol, L.A. (Leonie) van den
Keywords: arbeidsomstandigheden
Het Nieuwe Werken
technostress
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De werkgever heeft zorgplicht voor de werknemers die onder zijn gezag werken. Civielrechtelijk volgt dit uit het Burgerlijk Wetboek en publiekrechtelijk uit Arbeidsomstandighedenregelgeving. Mede door de digitalisering hebben de aard van de arbeid en arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het accent van arbeid is verschoven naar kenniswerk, waardoor de arbeidsbelasting is verschoven van fysiek naar mentaal. Een opkomend arbeidsrisico hierbij is technostress. Met de opkomst van Het Nieuwe Werken (HNW) zijn ook de arbeidsomstandigheden gewijzigd. Bij HNW wordt de keuze van de werkplek in hoge mate aan de werknemer overgelaten. De civielrechtelijke en de publiekrechtelijke zorgplicht zijn bij HNW onverminderd van toepassing. De vraag is hoe een effectief arbobeleid tegen technostress vorm te geven voor kenniswerkers bij HNW. Hierover is nog relatief weinig juridische literatuur en voor technostress is nog geen kant en klare preventieoplossing beschikbaar. In deze scriptie zijn aanknopingspunten voor een oplossingsrichting getoetst aan het juridisch kader. Juridisch kader en oplossingsrichting blijken in theorie goed op elkaar aansluiten, maar er zijn ook redenen om te veronderstellen dat het juridisch kader, gezien de huidige ontwikkelingen, in de praktijk niet altijd effectief zal zijn. Tot slot volgen aanbevelingen voor werkgevers en wetgever.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7878
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tol, L.A. van den.pdf739.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.