Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7879
Title: Titel 8.4 van de Awb: Een adequate oplossing of een voorzichtige eerste stap?
Authors: Berkel, R. van
Keywords: onrechtmatige overheidsdaad
nadeelcompensatie
causaliteitseis
verzoekschriftprocedure
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking
rechtsmachtverdeling bestuursrechter en burgerlijke rechter
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie is onderzocht of de huidige procedure voor de onrechtmatige overheidsdaad van titel 8.4 van de Awb een oplossing biedt voor de problematiek die kenmerkend was voor de vorige onrechtmatige overheidsdaadprocedures? En zo nee, of de verzoekschriftprocedure van titel 8.4 van de Awb in combinatie met een rechtsmachtverdeling naar analogie van titel 4.5 van de Awb wel een oplossing biedt voor de problematiek die de onrechtmatige overheidsdaadprocedure kenmerkt(e)? Geconcludeerd is dat in de huidige procedure van titel 8.4 het merendeel van de ‘oude’ probleemoorzaken, zoals de formele rechtskracht en de connexiteitseisen, nog steeds bestaan. Winstpunt van de huidige procedure is wel de zelfstandige verzoekschriftprocedure. Door naast de zelfstandige verzoekschriftprocedure te kiezen voor een ander uitgangspunt in de causaliteitseis, het criterium van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in plaats van het besluitbegrip te hanteren en een exclusieve rechtsmacht voor de bestuursrechter wordt wel wordt wel een oplossing voor de problematiek bereikt. De laatste twee genoemde keuzes zijn terug te vinden in de (nog in werking te treden) regeling voor nadeelcompensatie. Eindconclusie is dan ook dat titel 8.4 van de Awb in combinatie met een rechtsmachtverdeling naar analogie van titel 4.5 van de Awb wel een oplossing biedt voor het merendeel van de genoemde problematiek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7879
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
berkel, remon van.pdf311.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.