Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7880
Title: Denk eerst klein of denken we te klein?
Authors: Vermaat, A.
Keywords: zzp'er
consument(enrecht)
Europees recht
Richtlijn oneerlijke bedingen
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken
Richtlijn consumentenrechten
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Deze scriptie onderzoekt welke argumenten uit de Europese en Nederlandse rechtsgeschiedenis blijken om consumentenbescherming te rechtvaardigen en in hoeverre deze argumenten voor en tegen rechtvaardiging van consumentenbescherming bruikbaar zijn om een met consumenten vergelijkbare bescherming toe te passen op zzp'ers. Het onderzoek is gedaan aan de hand van een drietal Europese richtlijnen en bijbehorende jurisprudentie over de afgelopen 25 jaar. Argumenten voor rechtvaardiging van consumentenbescherming voor zzp'ers zijn met name te vinden in een tussen contractspartijen bestaande onevenwichtigheid. Argumenten tegen rechtvaardiging zouden gevonden kunnen worden in economische aspecten, gerechtigheid en efficiency van genomen maatregelen. Maar uit het onderzoek blijkt niet dat deze argumenten bij de onderzochte richtlijnen en jurisprudentie een rol hebben gespeeld. Op basis van dit beperkte onderzoek wordt dan ook de voorzichtige conclusie getrokken dat de argumenten voor het rechtvaardigen consumentenbescherming zeer zeker bruikbaar zijn om de rechtspositie van zzp'ers naar een met consumenten vergelijkbaar niveau te brengen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7880
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vermaat, a.pdf939.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.