Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7912
Title: De invloed van een aangepaste instructiestrategie op het leerresultaat van studenten met een mbo-vooropleiding tijdens het eerste jaar van de hbo-opleiding
Authors: Chapel, Leonie
Keywords: Doorstroom mbo naar hbo
instructiestrategie
leerstijlen
vooropleiding
instructievormen hbo
rolwisselend onderwijs
studievaardigheden
verwerkingsstrategieën
Success factors of students’ transition from secondary vocational education to higher professional education
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het hoger onderwijs in Nederland is het mogelijk om vanuit verschillende doorstroomroutes aan een hbo-opleiding te beginnen. De meest gebruikelijke is die vanuit de havo. Echter, tegenwoordig stroomt bijna veertig procent van de studenten met een mbo-4 diploma door naar het hbo. De docenten van de opleiding Media Informatie en Communicatie (MIC) merken dat in het eerste studiejaar veel studenten met een mbo-vooropleiding mindere resultaten behalen op de theorietentamens dan studenten met een havo-vooropleiding. Door middel van een quasi-experimenteel onderzoek, gericht op het aanpassen van de instructiestrategie is gekeken of deze verschillen opgeheven kunnen worden. Er is een random selectie gemaakt uit alle eerstejaars die ingestroomd zijn met een mbo-vooropleiding of een havo-vooropleiding (N=181). Vervolgens zijn uit die selectie in totaal 30 studenten geselecteerd die om en om in de controlegroep of de experimentele groep van het onderzoek zijn geplaatst. Er is een experimenteel onderzoek uitgevoerd met een pre-test, post-test design en een controlegroep en een experimentele groep. Beide groepen volgden een lessenreeks van het vak bedrijfseconomie. De experimentele groep onderging een aantal interventies om tegemoet te komen aan de behoefte aan externe regulatie van mbo-studenten. Deze interventies waren respectievelijk het gebruik van gedetailleerde studieplanners, gedetailleerde voorbereidende opdrachten per hoorcollege en een instructiemethode gebaseerd op rolwisselend onderwijs. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het interventie-pakket een positief effect heeft op het leerresultaat van de mbo-studenten en dat er na het doorlopen van de collegereeks, voor wat betreft leerresultaat geen significante verschillen meer bestaan tussen studenten met een mbo-vooropleiding en studenten met een havo-vooropleiding.
Description: Chapel, L. ( 2017)De invloed van een aangepaste instructiestrategie op het leerresultaat van studenten met een mbo-vooropleiding tijdens het eerste jaar van de hbo-opleiding. Juni, 20, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7912
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWLChapel-20062017.docx653.74 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.