Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7917
Title: Upward Feedback Bij de Verpleegkunde: een Kwestie van Geven, Nemen én Vragen!
Authors: Van de Walle - Van de Geijn, Bernadine
Keywords: upward feedback
feedback seeking behavior,
feedbackvriendelijke cultuur,
verpleegkundestudent
verpleegkundig werkbegeleider
Issue Date: 22-Jun-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Verpleegkundestudenten worden in de praktijk begeleid door een verpleegkundig werkbegeleider. De kwaliteit van deze begeleiding wordt niet structureel en formeel geëvalueerd. Een manier om de kwaliteit van begeleiding van werkbegeleiders inzichtelijk te maken is feedback van studenten op basis van evaluatie van deze begeleiding. Echter het geven van goede en duurzame feedback is niet gemakkelijk; feedback geven aan een professional die in de hiërarchie boven je staat (upward feedback) is extra complicerend. Niet bekend is welke factoren een stimulerende of juist belemmerende rol spelen bij het kunnen geven van upward feedback door de verpleegkundestudent en het kunnen ontvangen van deze feedback door de verpleegkundig werkbegeleider. Doel In dit onderzoek worden factoren in kaart gebracht, die van belang zijn voor het kunnen geven en ontvangen van upward feedback door verpleegkundestudenten en respectievelijk hun verpleegkundig werkbegeleiders. De gevonden factoren uit de praktijk worden vervolgens vergeleken met factoren die de theorie beschrijft. Onderzoeksontwerp, deelnemers en procedure, Het betreft een interpretatief kwalitatief onderzoek met negen focusgroepen: zeven focusgroepen met verpleegkundestudenten (n=40) en twee focusgroepen met verpleegkundig werkbegeleiders (n=12). Tevens vindt een kwalitatieve vergelijking plaats van de factoren uit de focusgroepen versus de factoren voortkomend uit de theorie. De deelnemers zijn afkomstig van een niet-universiteitsziekenhuis en een universiteitsziekenhuis. Het onderzoek is voor de start van de dataverzameling goedgekeurd door de Commissie Ethische Toetsing van Onderwijsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. Meetinstrument Een vooraf opgestelde interviewguide was leidend voor de focusgroepen. De geanonimiseerde en gecodeerde transcripten zijn verwerkt in Atlas.ti. De data zijn met behulp van een template analyse geanalyseerd door drie onderzoekers; de overliggende thema’s zijn met het hele onderzoeksteam besproken. Resultaten Uit zowel de theorie als uit de focusgroepen komt naar voren dat een feedbackvriendelijke cultuur van essentieel belang is voor het kunnen geven en ontvangen van upward feedback. Een veilige omgeving is onderdeel van deze feedbackvriendelijke cultuur en helpt de student om upward feedback eerlijk te kunnen geven waardoor deze feedback ook beter ontvangen kan worden. Binnen deze feedbackvriendelijke cultuur zijn zowel de rol van de feedbackontvanger als van de feedbackgever, evenals de relatie feedbackgever – feedbackontvanger en de context alle vier van belang en niet los te zien van elkaar; dit kunnen dan ook de vier hoofdelementen van een feedbackvriendelijke cultuur genoemd worden. Alle factoren die zorgen voor het kunnen geven en ontvangen van upward feedback kunnen hieronder gerangschikt worden. Conclusie Een feedbackvriendelijke cultuur op de afdeling is essentieel voor het kunnen geven en ontvangen van upward feedback. Hierdoor kan een continue evaluatie plaatsvinden van de werkbegeleider en de kwaliteit van het opleiden. De verwachting is dat door meer aandacht te hebben voor het trainen en coachen van de feedbackontvangers, een feedbackvriendelijke cultuur bereikt kan worden. Tevens moet er aandacht blijven voor de feedbackgevers; zij moeten niet alleen opgevoed worden in het feedback kunnen geven en ontvangen, maar ook in het feedback kunnen vragen. De inschatting is dat dit alles zal bijdragen aan een leven lang leren met feedback seeking behavior als vanzelfsprekend onderdeel.
Description: van de Walle- van de Geijn, B. (2017). Upward Feedback Bij de Verpleegkunde: een Kwestie van Geven, Nemen én Vragen! Juni, 22, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/7917
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWBVandeWalle-Van de Geijn-22062017.docx725.51 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.