Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7918
Title: Het registerportfolio en de kennis en motivatie van leerkrachten.
Other Titles: De samenhang tussen de kennis die leraren van het register hebben en de motivatie die leraren hebben om uitvoering te geven aan het registerportfolio.
Authors: van der Veen, Mark
Keywords: motivatie
leerkrachten
registerportfolio
kennis
Issue Date: 29-Jun-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Sinds 2012 bestaat in Nederland het lerarenregister. Per 1 september 2018 wordt dit register voor leerkrachten verplicht gesteld door de overheid. Echter, rondom het lerarenregister bestaat nog veel discussie tussen voor- en tegenstanders. Dit onderzoek wil die discussie nader belichten door motivatieaspecten met betrekking tot het lerarenregister te onderzoeken. Naar aanleiding van de discussie is de onderzoeksvraag in hoeverre sprake is van samenhang tussen de kennis die leerkrachten hebben van het register en de mate van motivatie om uitvoering te geven aan het registerportfolio. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een survey onder 381 respondenten. Respondenten geven aan bovengemiddeld gemotiveerd te zijn om te professionaliseren, hetgeen de basis vormt voor het registerportfolio. Respondenten zijn echter minder dan gemiddeld gemotiveerd om uitvoering te geven aan het registerportfolio. Ook geven respondenten aan matige tot gemiddelde kennis te hebben van het lerarenregister. Verder lijkt hooguit sprake van gematigde samenhang tussen de kennis die respondenten hebben van het register en de motivatie om uitvoering te hebben aan het registerportfolio. Naar aanleiding van deze conclusie worden aanbevelingen en mogelijkheden geschetst voor mogelijk vervolgonderzoek.
Description: van der Veen, M. (2017).Het registerportfolio en de kennis en motivatie van leerkrachten;De samenhang tussen de kennis die leraren van het register hebben en de motivatie die leraren hebben om uitvoering te geven aan het registerportfolio. Juni, 29, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7918
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMvanderVeen -29062017.docx775.06 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.