Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7919
Title: Een Rubriek voor 21e-eeuwse Vaardigheden Gebruik van een Rubriek voor Zelfbeoordeling en het Stellen van Vaardigheidsdoelen bij het Aanleren van (een Selectie van) 21e-eeuwse Vaardigheden door Bovenbouwleerlingen op de Basisschool.
Authors: de Mare, Dianne
Keywords: rubriek
21e-eeuwse vaardigheden
zelfbeoordeling
basisonderwijs
feedback
Issue Date: 12-Jan-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Er zijn weinig tot geen geschikte meetinstrumenten voor 21e-eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs beschikbaar. En over het gebruik van rubrieken met als doel ‘reflectie op het eigen leerproces’ is vooral onderzoek gedaan in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Daarom is voor dit onderzoek een rubriek over een aantal 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkeld en gevalideerd door drie groepen stakeholders: een focusgroep experts, een focusgroep basisleraren en een focusgroep basisschoolleerlingen. Het doel van dit onderzoek is dat basisschoolleerlingen zichzelf kunnen beoordelen en zich nieuwe doelen stellen met hulp van de ontworpen rubriek. De verwachting is dat leerlingen die feedback krijgen met de rubriek zichzelf een vergelijkbare beoordeling geven als hun leraar (gelijke scoring leerling-leraar >70%). Verder wordt verwacht dat de rubriek leerlingen helpt om nieuwe concrete doelen te formuleren. De rubriek werd getest onder leerlingen uit groep 6, 10-jarigen (N= 54) en leerlingen uit groep 8, 12-jarigen (N=51). De leerlingen waren afkomstig van 3 verschillende basisscholen uit het midden van Nederland. De experimentgroepen kregen de rubriek bij de start van het onderzoek en de controlegroepen kregen de rubriek achteraf. De leraren in de experimentgroepen gebruikten de rubriek om hun leerlingen feedback te geven. Na zes weken beoordeelden leerlingen zichzelf. Dit werd vergeleken met het oordeel van hun leraren. In een pre-experiment werd getest of leerlingen ook meer concretere, zichtbare doelen konden formuleren door het gebruik van de rubriek. De door leerlingen vooraf gestelde vaardigheidsdoelen werden vergeleken met hun doelen na zes weken. Voor de observaties was een zelfontworpen schema gemaakt. Voor de leerlingen was een werkblad gemaakt dat gebruikt werd om een doel te formuleren. De statistische berekeningen in dit onderzoek werden gedaan met SPSS. Dit onderzoek liet zien dat de gebruikers de ontworpen rubriek een valide en bruikbaar instrument vinden. De rubriek hielp leerlingen bij het stellen van doelen en leraren bij het formuleren van feedback. Maar de rubriek leverde geen betrouwbare zelfscoring op. De rubriek lijkt daarom vooral geschikt voor formatief gebruik bij basisschoolleerlingen in de bovenbouw.
Description: de Mare, D. (2017). Een Rubriek voor 21e-eeuwse Vaardigheden Gebruik van een Rubriek voor Zelfbeoordeling en het Stellen van Vaardigheidsdoelen bij het Aanleren van (een Selectie van) 21e-eeuwse Vaardigheden door Bovenbouwleerlingen op de Basisschool. Januari, 12, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7919
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWDdeMare-12012017.doc523.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.