Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7922
Title: Invloed van Domein-Specifieke Persoonlijke Epistemologie en Mening op Bronevaluatie.
Authors: Kurvers, Sander
Keywords: domein-specifieke persoonlijke epistemologie
mening
bronevaluatie
conflicterende online informatie
Issue Date: 30-Jan-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Door de opkomst van het internet heeft vrijwel iedereen toegang tot een enorme hoeveelheid informatie. De kwaliteit van deze informatie is wisselend. Vooral voor onderwerpen waarbij er geen overeenstem¬ming is tussen bronnen, zoals veelal bij sociaalwetenschappelijke onderwerpen. Hoe individuen omgaan met de bronevaluatie van informatie op het web blijkt te worden beïnvloed door de persoonlijke epistemologie en door mening. Tevens blijkt de persoonlijke epistemologie domein-specifiek te zijn. Hierdoor is de assumptie ontstaan dat individuen per domein anders met de evaluatie van bronnen om kunnen gaan. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om antwoord te krijgen op de vraag: Welke invloed heeft de domein-specifieke persoonlijke epistemologie en mening op de bronevaluatie van tegenstrijdige informatie uit meerdere bronnen van verschillende betrouwbaarheid afkomstig uit een hard en zacht domein? Aan dit onderzoek namen 69 studenten (46,4% vrouw) van een bèta opleiding deel, met biologie als een hoofdvak. Het onderzoek bestond uit een voor- en experimentele meting. Tijdens de experimentele meting werden deelnemers gevraagd bronnen met betrekking tot een biologische en eco¬nomische situatie te lezen. Tijdens de voor- en experimentele meting werd de persoonlijke epistemologie gemeten middels het instrument van Greene, Torney-Purta en Azevedo (2010) met de schalen “simpele en zekere kennis”, “rechtvaardiging door autoriteit” en “persoonlijke rechtvaardiging”. Voor het meten van de mening werd een instrument gemaakt. Bij de experimentele meting werd na het lezen van de bronnen gevraagd om de bronnen te rangschikken op basis van hoe bepalend ze waren bij het innemen van hun standpunt. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat bij het harde, biologische, domein er meer ver¬trouwen in autoriteiten was dan bij het zachte, economische, domein. Bij het economische domein was de overtuiging in simpele en zekere kennis en persoonlijke rechtvaardiging hoger dan bij het biologische domein. Bij het rangschikken van bronnen werden bij het biologische domein wetenschappelijke artikelen als meest en forumberichten als minst bepalend bestempeld. Bij het economische domein werden wetenschappelijke artikelen ook als belangrijk gezien maar speelden andere type bronnen ook een belangrijke rol bij het vormen van een mening. De inhoud van een bron was de voornaamste reden om een bron te selecteren. Uit de resultaten volgde geen correlatie tussen persoonlijke epistemologie en het rangschikken van bronnen. Wel werd er een correlatie gevonden tussen mening en het rangschikken van bronnen. Vooral voor het economische domein leek de mening van studenten een belangrijkere rol te spelen bij het selecteren van bronnen. Met betrekking tot de doelstelling van dit onderzoek werd aangetoond dat persoonlijke epistemologie domein specifiek kan zijn, maar werd er geen invloed van de persoonlijke epistemologie op de selectie van bronnen aangetoond. Wel werd aangetoond dat studenten, als gevolg van hun mening, vooringenomen zijn bij de selectie van bronnen. Dit leek vooral bij bronnen uit, het voor de deelnemende studenten onbekendere, economische domein terug te komen.
Description: Kurvers, S. (2017).Invloed van Domein-Specifieke Persoonlijke Epistemologie en Mening op Bronevaluatie. Januari, 30, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7922
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWSKurvers-30012017.docx254.34 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.