Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7927
Title: Kwaliteiten van Mbo-docenten voor Passend Onderwijs
Authors: Dekker, Ineke
Keywords: docenten
mbo
passend onderwijs
kwaliteiten
concept mapping,
Issue Date: 4-Apr-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In 2014 is in Nederland de regeling Passend Onderwijs van kracht geworden. Alle scholen krijgen de opdracht om hun onderwijs toegankelijk en passend te maken voor leerlingen met een handicap of leerprobleem. Om docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) doelgericht te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van hun kwaliteiten voor passend onderwijs, is het nodig om hierop meer zicht te hebben. Uit literatuuronderzoek in de periode 2011-2015 blijkt echter dat er nauwelijks onderzoek in het mbo is gedaan naar de kwaliteiten van docenten voor passend onderwijs. Dit onderzoek heeft als doel de kwaliteiten van mbo-docenten voor passend onderwijs, het belang van deze kwaliteiten en de moeite die het kost om deze te verwerven, in kaart te brengen. In dit onderzoek waren in totaal waren 22 docenten, 2 teamleiders, 4 interne en 4 externe begeleiders, 5 studenten en 5 ouders van 2 opleidingsclusters betrokken. Bij 1 opleidingscluster deden alle 13 docenten mee. De docenten van het andere opleidingscluster konden zich opgegeven, wanneer ze belangstelling hadden. De andere participanten zijn gevraagd door de onderzoeker. In het onderzoek is gewerkt met Group Concept Mapping (GCM) om de kwaliteiten in kaart te brengen. GCM kent 6 fasen: 1) voorbereiden, 2) genereren van de kwaliteiten, 3) groeperen en waarderen van de kwaliteiten wat betreft het belang en de moeite, die het verwerven kost, 4) analyseren van de data, 5) interpreteren van de resultaten en 6) plannen maken voor de benutting van de resultaten. Vanaf de derde fase is gebruik gemaakt van Concept Systems® Global MaxTM. De data-analyse, met onder andere multidimensional scaling en hiërarchische clusteranalyse, resulteerde in een lijst van in totaal 100 gegenereerde kwaliteiten voor mbo-docenten in passend onderwijs. Deze kwaliteiten zijn samengevoegd in 12 clusters en weergegeven in een overzicht, waarin meer gelijke kwaliteiten dichter bij elkaar geplaatst zijn. Van elke kwaliteit en cluster kwaliteiten is de waardering wat betreft het belang en de moeite die het mbo-docenten kost om deze te verwerven, aangegeven. De verschillen tussen de waarderingen van beide opleidingsclusters zijn klein. De resultaten geven het mbo gelegenheid om de professionele ontwikkeling van de kwaliteiten van docenten voor passend onderwijs vorm te geven. Zo maakt het overzicht van de 100 kwaliteiten helder waarop de professionele ontwikkeling zich moet richten en biedt de weergave in de clustermap het mbo de kans om een eerste passende aanzet te kiezen. De waardering van de kwaliteiten wat betreft het belang en het moeite van het verwerven, maakt gerichte keuzes mogelijk. De 2 teams in het onderzoek hebben hun eigen plannen voor benutting van de resultaten gemaakt.
Description: Dekker, D. (2017). Kwaliteiten van Mbo-docenten voor Passend Onderwijs. April, 4, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7927
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWDDekker- 04-04-2017.docx1.39 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.