Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7928
Title: Frequenter Tussentijds Toetsen Leidt tot Betere Leerresultaten, maar ook tot Hogere Werkdruk voor Docenten Een onderzoek naar het effect van frequenter tussentijds toetsen in havo 4 bij wiskunde A
Authors: Donkersloot, Tanja
Donkersloot, Tanja
Keywords: Frequenter Tussentijds Toetsen
Leerresultaten
Wiskunde
Middelbare school
feedback
Issue Date: 6-Apr-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond en doel. Om de aansluiting met het hoger onderwijs te verkleinen worden er sinds de invoering van de Tweede Fase (1999) in de bovenbouw havo van het middelbaar onderwijs minder toetsen gegeven. Er wordt van leerlingen verwacht dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun planning en het regelmatig bestuderen van de leerstof. In havo 4 kampen echter veel leerlingen met motivatie- en studieproblemen, er worden regelmatig onvoldoendes gescoord en veel leerlingen vallen uit. Uit het hoger onderwijs is bekend dat frequenter toetsen zorgt voor een betere studiehouding en uiteindelijk hogere leerresultaten. Aangezien een student pas gaat studeren als de toetsdatum nadert, is het zinvol om vaker te toetsen. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de gevolgen die frequenter tussentijds toetsen heeft op de leerresultaten in havo 4 voor wiskunde A. De verwachting is dat de leerresultaten zullen stijgen als er frequenter wordt getoetst. Naast de effecten op de leerresultaten wordt ook onderzocht wat de ervaringen zijn van de lesgevende docenten en op welke manier zij gebruik hebben gemaakt van de extra feedback momenten na de gemaakte toetsen. Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een between-subjects design met mixed-methods. Op een middelbare school is in schooljaar 2016/2017 in havo 4 bij wiskunde A gewerkt met een nieuw toetsprogramma waarin frequenter tussentijds wordt getoetst. De leerresultaten van de eindtoetsen van de havo 4 leerlingen uit schooljaar 2015/2016 (n = 121, 53.7% jongens, M = 15.48, SD = 0.61) zijn vergeleken met dezelfde leerresultaten van de leerlingen uit schooljaar 2016/2017 (n = 112, 52.7% jongens, M = 15.33, SD = 0.70). Tevens is de motivatie van de betrokken docenten ondervraagd en de wijze waarop zij gebruik hebben gemaakt van de extra feedback momenten. In het oude schooljaar participeerden vijf wiskunde docenten (M = 35.80, SD = 11.29), in het nieuwe schooljaar waren dat vier docenten (M = 39.50, SD = 11.08). Meetinstrumenten. Het leerresultaat voor wiskunde A wordt gemeten door de behaalde toetscijfers uit het oude en nieuwe schooljaar van de havo 4 leerlingen. Middels gestructureerde interviews zijn de betrokken docenten gevraagd naar hun motivatie, ervaringen en manier van feedback geven. Resultaten en conclusie. De leerresultaten in het nieuwe toetsprogramma zijn significant hoger dan de leerresultaten in het oude toetsprogramma. Uit de interviews blijkt dat docenten op dezelfde wijze feedback geven als vorig schooljaar, dit doen zij alleen frequenter. Zij ervaren dat leerlingen regelmatiger studeren en minder achterlopen met hun studiewerk. Tevens ervaren de docenten meer werkdruk omdat de verhoogde toetsfrequentie zorgt voor extra correctiewerk. Ook de druk op het jaarprogramma wordt als te groot ervaren. Dit onderzoek laat zien dat voor deze middelbare school frequenter tussentijds toetsen bij havo 4 leerlingen een effectieve methode is om de leerresultaten te verhogen. Tegelijkertijd wordt er door de geïnterviewde docenten een verhoogde werkdruk ervaren. Er is meer onderzoek, in andere vakken en op andere middelbare scholen, nodig om de bevindingen te kunnen generaliseren.
Description: Donkersloot, T. (2017). Frequenter Tussentijds Toetsen Leidt tot Betere Leerresultaten, maar ook tot Hogere Werkdruk voor Docenten: Een onderzoek naar het effect van frequenter tussentijds toetsen in havo 4 bij wiskunde A. April, 6, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7928
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWTDonkersloot-06042017.docx625.75 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.