Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7929
Title: Lerarenopleiders als Onderzoeker: Groeien in een Nieuwe Rol Opvattingen van Lerarenopleiders en hun Onderwijsmanagers over het Uitvoeren van Onderzoek door Lerarenopleiders en Wenselijke Ondersteuning daarbij.
Authors: Veenman-Verhoeff, Cora
Keywords: lerarenopleiders
professionele ontwikkeling
onderzoek
Issue Date: 14-Apr-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond. De rol van onderzoeker wordt internationaal gezien als een belangrijke rol binnen het beroep van lerarenopleider, maar in de praktijk voeren weinig lerarenopleiders zelf onderzoek uit. Doel. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in de rol van onderzoeker. De onderzoeksvragen zijn: Welke onderzoekservaring hebben lerarenopleiders? Welke opvattingen hebben lerarenopleiders en hun managers over het uitvoeren van onderzoek door lerarenopleiders en welke ondersteuning vinden ze daarbij nodig? Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Onder 244 lerarenopleiders (n = 100; respons 41%) en hun onderwijsmanagers (N = 9) is een survey uitgevoerd. Hieraan voorafgaand zijn 12 lerarenopleiders en vier onderwijsmanagers geïnterviewd. Meetinstrumenten. De resultaten uit het vooronderzoek en delen van bestaande vragenlijsten (Griffioen, 2013; Griffioen & de Jong, 2010) zijn gebruikt om een vragenlijst samen te stellen. Resultaten. Een kleine groep lerarenopleiders voert onderzoek uit en bijna de helft van de lerarenopleiders wil graag onderzoek uitvoeren. Lerarenopleiders en onderwijsmanagers zijn van mening dat onderzoek de professionaliteit van lerarenopleiders verhoogt en nieuwe kennis genereert. Zij vinden dat een onderzoekende houding hebben niet hetzelfde is als onderzoek uitvoeren. Zij zijn ambivalent over of de lerarenopleider een voorbeeldfunctie heeft in het uitvoeren van onderzoek. Jongere en onervaren lerarenopleiders blijken vaker onderzoek te willen uitvoeren dan oudere en ervaren lerarenopleiders. Lerarenopleiders zeggen vooral voldoende (aaneengesloten) tijd voor onderzoek en begeleiding van een expert nodig te hebben en onderwijsmanagers vinden een duidelijke visie van hun instituut op onderzoek, inspraak van hun teams en kennisuitwisseling met lectoraten het meest nodig voor hun teams. Conclusie. Een meerderheid van de lerarenopleiders staat positief tegenover het uitvoeren van onderzoek binnen de functie van lerarenopleider. Om te kunnen groeien in de onderzoeksrol, hebben lerarenopleiders niet alleen een stimulerende onderzoekscultuur nodig, maar ook voldoende middelen, effectieve aansturing en een krachtige organisatiestructuur.
Description: Veenman-Verhoeff, C. (2017). Lerarenopleiders als Onderzoeker: Groeien in een Nieuwe Rol Opvattingen van Lerarenopleiders en hun Onderwijsmanagers over het Uitvoeren van Onderzoek door Lerarenopleiders en Wenselijke Ondersteuning daarbij. April, 14, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7929
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWCVeenman-Verhoeff-14042017.pdf4.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.