Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7931
Title: Ouderbetrokkenheid in het Praktijkonderwijs Parkstad Limburg, kan het (nog) beter? Een onderzoek naar de effectiviteit van interventies om ouderbetrokkenheid te verhogen en het verzuimpercentage te verlagen.
Authors: Jacobs, Bram
Keywords: Ouderbetrokkenheid
praktijkonderwijs
Parkstad Limburg
Effectiviteit
interventies
verzuimpercentage
Issue Date: 25-Apr-2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze masterthesis wordt onderzocht of ouderbetrokkenheid kan worden verhoogd bij de ouders van kinderen die in het schooljaar 2016-2017 starten als leerlingen op de scholen voor Praktijkonderwijs in de regio Parkstad. In een quasi-experimentele studie wordt gepoogd het verzuim van leerlingen te verlagen door ouderbetrokkenheid te verhogen. Daartoe wordt de groep mentoren, met hun nieuwe leerlingen en hun ouders, verdeeld in twee groepen, bestaande uit een controle groep en een experimentele groep. Bij beide groepen zal er door middel van gevalideerde vragenlijsten data worden verzameld. Bij de experimentele groep krijgen de mentoren twee interventies in de vorm van een mentortraining oudercontacten en een mentortraining huisbezoek. De mentoren trachten vervolgens de ouderbetrokkenheid te verhogen. De controle groep ontvangt geen interventie. De ouderbetrokkenheid wordt door middel van drie metingen (een nulmeting, een tussenmeting en een eindmeting) vastgesteld bij beide groepen. Na analyse van de antwoorden op de gevalideerde vragenlijsten kan voor de experimentele groep ten opzichte van de controle groep worden bepaald of de interventies de ouderbetrokkenheid hebben weten te verhogen. Ook de verzuimcijfers van zowel de controle groep als van de experimentele groep worden geanalyseerd en vergeleken. Heeft een eventuele verhoging van de ouderbetrokkenheid invloed op het verzuim?
Description: Jacobs, B. (2017). Ouderbetrokkenheid in het Praktijkonderwijs Parkstad Limburg, kan het (nog) beter? Een onderzoek naar de effectiviteit van interventies om ouderbetrokkenheid te verhogen en het verzuimpercentage te verlagen. April, 25, 2017, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7931
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWBJacobs-25042017.docx123.76 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.