Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8111
Title: Een gedeeld mentaal model als startpunt voor een project in een academische werkplaats
Authors: Wopereis, Iwan
Vrieling, Emmy
Stoyanov, Slavi
Keywords: group concept mapping
academische werkplaats
ontwerpgericht onderzoek
Issue Date: 2017
Citation: Wopereis, I., Vrieling, E., & Stoyanov, S. (2017, 28-30 June). Een gedeeld mentaal model als startpunt voor een project in een academische werkplaats. Paper presented at the annual meeting for the ORD, Antwerpen, Belgium.
Abstract: In 2016 zijn bij de Iselinge Hogeschool projecten gestart binnen de Academische Werkplaats (Iselinge Hogeschool, 2016). In deze projecten werken basisschoolleerkrachten, lerarenopleiders, pabostudenten en onderzoekers samen aan praktijkproblemen, waarbij zij een ontwerpgerichte onderzoeksaanpak volgen (McKenney & Reeves, 2012). In deze bijdrage staat de Academische Werkplaats Onderzoekend en Ontwerpend Leren in het Zaakvakkenonderwijs centraal (AW-OOL). Omdat er verschillende groepen (aspirant) professionals aan dit AW-project deelnemen, was het belangrijk om bij de start van het project vast te stellen hoe zij over de ‘centrale thematiek’(i.e. goed OOL-onderwijs) dachten. Trochim’s ‘group concept mapping’ methode (GCM; Kane & Trochim, 2007) werd gevolgd om een gedeeld mentaal model te genereren dat als startpunt voor de analysefase van het project zou dienen. Volgens Rosas (2016) is GCM uitermate geschikt voor het vaststellen van een ‘shared mental model’ bij aanvang van een project (zie ook Trochim & McLinden, 2017). Dit paper rapporteert over het resultaat van de GCM-studie en gaat tevens dieper in op de toepassing van de GCM-methode tijdens de beginfase van complexe onderwijskundige projecten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8111
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD 2017 Wopereis, Vrieling, & Stoyanov.pdf136.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.