Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8112
Title: 21e-eeuwse vaardigheden: Achtergronden en onderwijsimplicaties in 17 vragen en antwoorden
Authors: Vermeulen, Marjan
Vrieling, Emmy
Keywords: 21e-eeuwse vaardigheden
Issue Date: 2017
Citation: Vermeulen, M., & Vrieling, E. (2017). 21e-eeuwse vaardigheden: Achtergronden en onderwijsimplicaties in 17 vragen en antwoorden. Heerlen: Open Universiteit.
Abstract: Scholen hebben veel vragen bij het invoeren van 21e-eeuwse vaardigheden in de onderwijspraktijk. Is het echt wel zo anders dan het huidige onderwijs en wat heeft dat dan voor consequenties? Zijn bestaande modellen zoals bijvoorbeeld de taxonomie van Bloom nog bruikbaar? En wat betekent het invoeren van 21e-eeuwse vaardigheden voor de vormgeving van het onderwijs en het leren van leerlingen? Het invoeren van 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs blijkt in te grijpen op zowel microniveau (leerlingen en leraren in de klas), mesoniveau (team- en bouwniveau in de school), als macroniveau (relatie school en maatschappij). In dit document vindt u antwoorden op zeventien vragen die door mensen uit de (onderwijs)praktijk zijn gesteld over 21e-eeuwse vaardigheden. De antwoorden zijn geformuleerd op basis van de bestaande wetenschappelijke literatuur. Het document is bedoeld als inspiratiebron voor leraren die meer kennis willen opdoen over 21e-eeuwse vaardigheden om vandaaruit aan de slag te gaan in hun eigen onderwijscontext. Naast een antwoord op de vragen, geven we per vraag enkele aanvullende (literatuur)suggesties ter verdieping van het begrip.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8112
Appears in Collections:3. T2 Deliverables and reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21st century skills Vermeulen&Vrieling, 2017.pdf946.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons