Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8132
Title: Waardevol Leren van Pabostudenten in een Netwerk met Basisschoolleerkrachten, Lerarenopleiders en Onderzoekers
Authors: Huiskamp, Melline
Vrieling, Emmy
Wopereis, Iwan
Keywords: leernetwerken
professionalisering
leraren in opleiding
sociaal leren
Issue Date: 2017
Citation: Huiskamp, M., Vrieling, E., & Wopereis, I. (2017, 28-30 June). Waardevol leren van pabostudenten in een netwerk met basisschoolleerkrachten, Lerarenopleiders en onderzoekers. Paper presented at the annual meeting for the ORD, Antwerpen, Belgium.
Abstract: Vanwege het positieve effect dat (collegiale) samenwerking heeft op leren en professionaliseren, krijgen aanstaande leerkrachten in toenemende mate tijdens de opleiding de mogelijkheid om deel uit te maken van een professioneel leernetwerk. Deze studie volgde pabostudenten in netwerken, waar zij samen met leerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers werkten aan praktijkrelevante problemen. Omdat eerdere ervaringen met dergelijke ‘leeromgevingen’ niet louter positief waren, is in deze studie onderzocht hoe het leren van studenten in leernetwerken kan worden gefaciliteerd. Een eerste analyse van resultaten laat zien dat het belangrijk is studenten actief te betrekken in een netwerk, verwachtingen naar hen uit te spreken en hen zicht geven op doelen van het leernetwerk. Definitieve resultaten en suggesties voor verder onderzoek worden tijdens de ORD gepresenteerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8132
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voorstel ORD 2017 netwerkleren en studenten.pdf112.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons