Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8388
Title: Het leren van studenten in leernetwerken faciliteren
Authors: Huiskamp, Melline
Vrieling, Emmy
Wopereis, Iwan
Keywords: netwerkleren
Issue Date: Sep-2017
Publisher: Open Universiteit
Citation: Huiskamp, M., Vrieling, E., & Wopereis, I. (2017). Het leren van studenten in leernetwerken faciliteren. OnderwijsInnovatie, 19(3), 30-33.
Abstract: Bij Iselinge Hogeschool (pabo) wordt al enkele jaren gewerkt met het leren in netwerken waaraan basisschoolleerkrachten, pabo-studenten, opleiders en onderzoekers deelnemen. Omdat dit netwerkleren door studenten niet altijd als waardevol wordt ervaren, is onderzocht op welke manier deze vorm van leren voor studenten beter gefaciliteerd kan worden, zodat het voor hen van waarde is. Voor studenten is het van belang dat een van de deelnemers een faciliterende rol op zich neemt en werkt vanuit het ABGAVO-principe: Aansluiten vanaf de eerste bijeenkomst, Bijpraten wanneer een leernetwerk al een aantal jaren bestaat, Groepsdoelen toelichten, Actief betrekken, Verwachtingen uitspreken, Opdracht van de student koppelen aan de doelen van het leernetwerk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8388
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OI_2017_netwerkleren student.pdf212.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.