Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8533
Title: De invloed van informele communicatie op de houding van medewerkers tijdens een verandertraject. Een empirisch onderzoek naar de invloed van roddelen en emoties op de werkvloer op de houding van de medewerkers tijdens een verandertraject.
Authors: Anvelink, Sanne
Keywords: roddelen
onzekerheid
verandertraject
de behoefte om emoties te ventileren
houding van de medewerker
Issue Date: 14-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De impact van emoties op de werkvloer en roddelen op de houding van medewerkers tijdens een verandertraject. In overeenstemming met de literatuur rondom roddelen, werd betoogd dat de relatie tussen de behoefte om emoties te ventileren en roddelen wordt gemodereerd door de onzekerheid van de medewerkers. Daarnaast was de verwachting dat roddelen een mediërende rol had op de relatie tussen de behoefte om emoties te ventileren en de houding van medewerkers. Cross-sectionele data is verzameld bij Chubb Fire & Security (Chubb F&S); hieruit is gebleken dat emoties ventileren geen motief is om te roddelen, maar wel een negatieve invloed heeft op de houding van medewerkers ten aanzien van het verandertraject. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat onzekerheid geen modererende rol heeft op de relatie tussen de behoefte om emoties te ventileren en roddelen. Wel is naar voren gekomen dat onzekerheid een rechtstreeks verband heeft met emoties ventileren, roddelen en de houding van medewerkers. In het geval van roddelen en de behoefte om emoties te ventileren, is dit een positief verband. In het geval van de houding van de medewerker is dit verband negatief. Ten slotte is gekeken naar de mediërende rol van roddelen op de relatie tussen de behoefte om emoties te ventileren en de houding van de medewerker. Deze rol werd door dit onderzoek niet ondersteund; hieruit blijkt namelijk dat de mate van roddelen geen invloed heeft op de houding van medewerkers. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat onzekerheid een grote invloed heeft op de houding van de medewerker ten aanzien van het verandertraject. Onzekerheid staat direct in verband met emoties ventileren, roddelen en de houding van de medewerker.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8533
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anvelink S scriptie.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.