Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8542
Title: Piekeren over taakconflicten en het persoonlijk opvatten van conflicten. Figuurlijk spiegelen als bewustwording van handelen.
Authors: Poele, Maria te-Pothoff
Keywords: taakconflicten
persoonlijk opvatten van (taak)conflicten en piekeren
Issue Date: 14-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht onder welke condities conflicten op de werkvloer persoonlijk worden opgevat. Meer in het bijzonder werd onderzocht welke rol piekeren over een conflict speelt in de relatie tussen taakconflict en het persoonlijk opvatten van conflicten (POC)? Aan de hand van digitale gevalideerde vragenlijsten werden 210 medewerkers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix ondervraagd. De verwachting van dit onderzoek was dat piekeren over een taakconflict de relatie tussen taakconflict en POC zou versterken maar uit de resultaten bleek dat, piekeren over een taakconflict ervoor zorgt dat het taakconflict minder persoonlijk wordt opgevat. In de discussie werd een uitgebreide analyse weergegeven van het niet verwachte resultaat.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8542
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poele te M scriptie.pdf477.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.