Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8543
Title: Taakconflicten en het persoonlijk opvatten van een conflict is van alledag! "Een onderzoek naar de rol van vertrouwen in de relatie tussen taakconflict en het persoonlijk opvatten van conflict"
Authors: Kulve, Nienke te
Keywords: taakconflict
vertrouwen
persoonlijk opvatten van conflict
Issue Date: 14-Jul-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze kwantitatieve veldstudie naar de rol van vertrouwen in de relatie tussen taakconflict en het persoonlijk opvatten van conflict werd uitgevoerd onder alle 210 medewerkers van Rabobank Twente Oost. Er werd verwacht dat een toename van taakconflicten zou leiden tot toename POC, toename vertrouwen zou leiden tot een afname van taakconflicten en dat de relatie tussen taakconflict en POC onder invloed van vertrouwen verzwakt zou worden. Uit de resultaten van dit vragenlijstonderzoek is gebleken dat een toename van taakconflict inderdaad leidt tot toename van POC. In tegenstelling tot de verwachting komt uit de resultaten naar voren dat een toename van vertrouwen samenhangt met een toename taakconflict. Tot slot kon worden bevestigd dat vertrouwen de relatie tussen taakconflict en POC verzwakt. Op basis van deze resultaten zijn een tweetal aanbevelingen geformuleerd. De eerste aanbeveling is gericht op het belang om taakconflicten te voorkomen en/of goed te beheren. De tweede aanbeveling is gericht op het stimuleren van vertrouwen, zodat de bereidwilligheid ontstaat om naar anderen te luisteren en kennis van anderen te absorberen, met als positief gevolg een dempend effect voor taakconflict. Een passend gezegde voor dit onderwerp is “beter voorkomen dan genezen”.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8543
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulve te N scriptie def.pdf410.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.