Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8654
Title: De Wmo procedure door de ogen van John Rawls
Authors: Merkx, Femke
Keywords: Wmo
keukentafelgesprek
maatwerkvoorziening
Rawls
rechtvaardigheid
gelijkheidsbeginsel
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In de Wmo 2017 is De Kanteling vastgelegd. De Kanteling houdt in dat niet meer het aanbod, maar de vraag van de belanghebbende centraal staat. Beleidsregels blijven achterwege. Dit schuurt met het gelijkheidsbeginsel. Volgens John Rawls wordt dit beginsel geborgd door een billijke procedure in te richten en te volgen. Beleidsregels kunnen dan achterwege blijven. Billijk wil zeggen dat partijen daadwerkelijk gelijke kansen hebben. Ook de wetgever heeft gekozen voor een billijke procedure. Volgens de Wmo wetgever is de procedure billijk, omdat in de wet voldoende waarborgen zijn opgenomen om de gelijkwaardigheid te benadrukken. De waarborg is terug te vinden in het onderzoek van artikel 2.3.2 Wmo, de resultaatsverplichting, de cliĆ«ntondersteuning en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In dit onderzoek is vastgesteld dat de Wmo procedure niet billijk is of niet juist wordt gevolgd. Er is sprake van een informatie achterstand, omdat begrippen niet duidelijk zijn en verduidelijking achterwege blijft. Verder is de Awb procedure ingewikkeld en dit doet afbreuk aan de positie van de belanghebbende. Ook is de rechtsbescherming in de Wmo beperkter in de Wmo dan in de Awb. Ten slotte blijkt uit rechtspraak dat het college de procedure van artikel 2.3.2 Wmo en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur onvoldoende in acht neemt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8654
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
merkx.pdf372.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.