Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8661
Title: De beperkende werking van de billijke vergoeding: is maatwerk tijdens de ontbindingsprocedure mogelijk binnen het (nieuwe) rigide ontslagsysteem?
Authors: Pasman, A.
Keywords: billijke vergoeding (muizengaatje)
maatwerk
goed werkgeverschap
Baijingsleer
hoger beroep
wanprestatie
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De billijke vergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid ex art. 7:671b lid 8 sub c BW (het muizengaatje) geldt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen. De hoogte van deze vergoeding wordt bovendien niet uniform berekend. Het lijkt erop dat hierdoor het leveren van maatwerk is beperkt. Een (slechts) ‘verwijtbare’ werkgever en een ‘goede’ werkgever betalen nu dezelfde ontslagvergoeding (namelijk de transitievergoeding ex art. 7:673 lid 1 BW). Om die reden kunnen de alternatieven een vordering wegens schending van goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW in het licht van de Baijingsleer, een ontslagvergoeding in de hoger beroepsprocedure 7:683 BW en een vordering op grond van wanprestatie ex art. 7:686 BW aantrekkelijk zijn. Deze alternatieven kennen echter hun eigen problematiek, waardoor een passende compensatie gelet op de aard en ernst van de gegeven situatie niet altijd plaatsvindt. Met het oog op de primaire doelstellingen van het privaatrecht (rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsverwerkelijking) dient de wetgever de mogelijkheden van het verkrijgen van een ontslagvergoeding te vergroten en aandacht te besteden aan de berekeningsmethodiek van het muizengaatje.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8661
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pasman.pdf417.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.