Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8664
Title: Van Ultimum Remedium naar Optimum Remedium?
Other Titles: Een onderzoek naar knelpunten in de wet‐ en regelgeving inzake de ISD‐maatregel die het bereiken van de tweeledige doelstelling van deze sanctie, welke de wetgever hiermee voor ogen heeft, bemoeilijken.
Authors: Overmeire, P.V.
Keywords: ISD-maatregel
stelselmatige daders
recidive
resocialisatie
maatschappijbeveiliging
strafrecht
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De ISD-maatregel ziet op meerderjarige daders die veelvuldig met de politie in aanraking komen wegens het veroorzaken van (criminele) overlast en kenmerkt zich door een dubbele doelstelling. Naast het hoofddoel van overlastbestrijding door incapacitatie (en maatschappijbeveiliging) speelt een tweede doel: het voorkomen dan wel beëindigen van recidive bij de stelselmatige daders. Deze dubbele doelstelling is niet nieuw en heeft in het verleden bewezen moeilijk haalbaar te zijn; het gevaar bestaat dat de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit buiten spel worden gezet. In deze scriptie is onderzocht of er in de relevante wet- en regelgeving knelpunten te ontdekken zijn waardoor de potentie van de maatregel niet volledig wordt benut. Daarnaast is onderzocht of er in de jurisprudentie een lijn te ontdekken valt in welke gevallen de rechterlijke macht de maatregel (niet) oplegt en welke motivering hieraan ten grondslag ligt. Het blijkt dat de rechterlijke macht niet meegaat in de door de wetgever voor ogen gestelde “opbergmaatregel”, maar veel belang hecht aan de resocialisatie van de verdachte, waarmee op langere termijn ook de doelstelling van de wetgever gebaat is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8664
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
overmeire.pdf448.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.