Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8665
Title: Pesterijen op de werkvloer
Other Titles: Geven de huidige wettelijke bepalingen de werkgever voldoende handvatten om pesterijen op de werkvloer zoveel mogelijk te beperken en tegen te gaan of is het ook nodig om pesterijen strafbaar te stellen? Een vergelijking met het Belgische recht.
Authors: Schoonhoven, E. van - Dres
Keywords: pesterijen
Arbo-wet
Arbo-besluit
bestuursrechtelijke handhaving
de Belgische 'antipestwet'
strafrechtelijke handhaving
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Pesten op de werkvloer blijkt een hardnekkig probleem voor zowel werknemer als werkgever. Pesten is een psychosociaal arbeidsrisico en vormt een gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemer. Biedt de Arbowet wel genoeg mogelijkheden om pesten te voorkomen en tegen te gaan en is het bestuursrechtelijk handhavingsinstrument van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wel effectief genoeg? Om dit te kunnen onderzoeken wordt in deze scriptie een rechtsvergelijking gemaakt met het Belgische recht. De Belgische wetgever heeft namelijk een ‘antipestwet’ ontwikkeld en overtreding ervan wordt strafrechtelijk gesanctioneerd. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de artikelen uit de Arbowet en het Arbobesluit met betrekking tot pesterijen op de werkvloer. Geconstateerd kan worden dat de werkgever niet voldoende handvatten heeft om pesterijen te beperken en tegen te gaan. Door een strafrechtelijk preventief wettelijk kader te creëren om pesterijen te voorkomen en tegen te gaan, kan geconstateerd worden dat het aantal klachten over pesten in België is gedaald. Het is daarom een optie om de strafrechtelijke component ook in Nederland toe te passen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8665
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van schoonhoven-dres.pdf569.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.