Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8666
Title: De benoeming van een beoogd curator
Authors: Wildeman-Gabriels, G.J.W.
Keywords: beoogd curator
wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I
pre-pack
stille voorbereidingsfase
dreigend faillissement
nuttige bijdrage
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De beoogd curator is een door de praktijk in het leven geroepen figuur. Hoewel er geen wettelijke basis voor is werd er in de afgelopen jaren door acht van de elf rechtbanken regelmatig in stilte een beoogd curator benoemd bij een dreigend faillissement. Er bestaat in de praktijk onduidelijkheid en discussie over wanneer een beoogd curator mag worden benoemd en wat nou precies zijn taken en bevoegdheden zijn. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I beoogt de praktijk een wettelijke basis te bieden en geeft regels over de benoeming, taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de beoogd curator. Daarnaast beoogt dit wetsvoorstel de pre-pack praktijk een wettelijke basis te bieden. Het wetsvoorstel heeft echter een ruimere strekking dan alleen de “pre-pack”. De benoeming van een beoogd curator en het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I heeft betrekking op de fase die vooraf gaat aan een dreigend faillissment (“de stille voorbereidingsfase”). In deze scriptie komen eerst de taken, bevoegdheden, en aansprakelijkheid van de beoogd curator in de huidige praktijk aan de orde. Vervolgens bespreek ik het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I. Tenslotte kom ik tot beantwoording van de vraag of de beoogd curator met het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I een nuttige bijdrage kan leveren in 'de stille voorbereidingsfase' bij een dreigend faillissement.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8666
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
g.j.w. wildeman-gabriels.pdf877.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.