Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8670
Title: Draagt introductie van het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste bij aan finale geschilbeslechting in het omgevingsrecht?
Authors: Blankvoort, M.J.M.
Keywords: bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste
finale geschilbeslechting
omgevingsrecht
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste is sinds de invoering in het gehele bestuursrecht in 2013 veelvuldig toegepast. Het vereiste is volgens de wetgever ingevoerd om bij te dragen aan finale geschilbeslechting. Onderzocht is of hiervan sprake is binnen het domein van het omgevingsrecht. Uit het onderzoek van de jurisprudentie blijkt de hoogste bestuursrechter een voorkeur heeft voor het eerst beoordelen of sprake is van bestuursrechtelijke relativiteit. Hierdoor wordt niet duidelijk of een bestreden besluit in aanmerking zou komen voor (gedeeltelijke) vernietiging, indien van relativiteit geen sprake zou zijn. Er kan dus niet met zekerheid worden gesteld dat introductie van het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste geleid heeft tot finale geschilbeslechting in het omgevingsrecht. Er is wel sprake van een sterk vermoeden. Immers, beroepsgronden die voorheen terecht waren voorgesteld moeten nu, indien van relativiteit geen sprake is, ongegrond worden verklaard.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8670
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
blankvoort.pdf773.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.