Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8671
Title: Verhoorbijstand in Nederland: Het Besluit inrichting en orde politieverhoor en de Beleidsregel van de Raad voor Rechtsbijstand getoetst aan Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving
Authors: Berkum, S. van
Keywords: verhoorbijstand
Richtlijn 2013/48/EU
Besluit inrichting en orde politieverhoor
Beleidsregel voor de Raad van Rechtsbijstand
Salduz
forfaitaire vergoeding raadsman
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In 2013 werd Richtlijn 2013/48/EU aangenomen, waarin onder meer bepaald werd dat de raadsman daadwerkelijk en actief aan het verhoor moest kunnen deelnemen. Sinds 1 maart 2016 geldt ook in Nederland het recht op verhoorbijstand. In deze bijdrage heb ik onderzocht of het Besluit inrichting en orde politieverhoor en de Beleidsregel voor de Raad van de Rechtsbijstand voldoen aan de voorwaarde dat het recht op rechtsbijstand bij het politieverhoor, zoals dat is neergelegd in artikel 6 lid 3 sub c EVRM en in Richtlijn 2013/48/EU, ‘practical and effective’ moet zijn. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is. In deze thesis wordt onder andere uitgebreid de jurisprudentie van onder meer het EHRM, alsmede de rol van de advocaat en de nationale discussie rondom de implementatie van de Richtlijn besproken. Tenslotte heb ik, ter illustratie van mijn conclusie, een dertigtal mensen, waaronder een aantal leden van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten, gevraagd naar hun ervaring met de verhoorbijstand sinds de invoering daarvan in Nederland in 2016 en of de Richtlijn volgens hen juist geïmplementeerd is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8671
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van berkum.pdf584.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.