Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8672
Title: De schimmige wereld van de ANBI
Authors: Wimmers-Gitz, M.
Keywords: ANBI
fiscale faciliteiten
algemeen nuttige activiteiten
commerciële activiteiten
oneerlijke concurrentie
toezicht
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Sinds de Geefwet in 2012 heeft een ANBI de mogelijkheid gekregen om naast de algemeen nuttige activiteiten commerciële activiteiten te ontplooien voor het goede doel. De Hoge Raad heeft op 25 november 2016 in een aantal uitspraken antwoord gegeven op de vraag wanneer sprake is van een commercieel tarief ten aanzien van die commerciële activiteiten. Dit heeft geleid tot de onderstaande onderzoeksvraag: Leiden de huidige voorwaarden voor ANBI-status en fiscale faciliteiten tot oneerlijke concurrentie ? Ter verkrijging of behoud van de ANBI-status dient een instelling (stichting of vereniging) aan formele vereisten te voldoen. Indien de instelling aan deze voorwaarden voldoet, worden bij wet fiscale faciliteiten toegekend. Hierdoor kan een ANBI met commerciële activiteiten in concurrentie treden met ondernemingen in het economisch verkeer. Feitelijke gelijke gevallen dienen fiscaal gelijk te worden behandeld. Er kan dus sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Wanneer dit met enige regelmaat plaatsvindt zou hiervan het gevolg moeten zijn dat de instelling haar ANBI-status en de gunstige faciliteiten kwijtraakt, eventueel met terugwerkende kracht. Gezien de stijging van het aantal ANBI’s en ex-ANBI’s zal afrekening van fiscaal vermogen bij einde ANBI-status zal er toe bijdragen dat het controleapparaat wordt ontlast ten aanzien van toetsing door de Belastingdienst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8672
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wimmers-gitz.pdf774.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.