Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/8673
Title: 'Cloudy forecast worldwide'
Other Titles: Een verkenning van de mogelijke toepassing van de internationaal publiekrechtelijke beginselen op cloud computing
Authors: Coenders, M.E.D.
Keywords: internationaal publiekrechtelijke beginselen
cloud computing
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze studie is onderzocht of de vijf internationaal publiekrechtelijke grondslagen om jurisdictie te vestigen (territorialiteit, actieve en passieve nationaliteit, bescherming/veiligheid en universaliteit) toepasbaar zijn of zijn te maken op cloud computing. Cloud computing is onderscheiden in drie lagen van diensten: 1. infrastructuur (IaaS); 2. platformfunctie (PaaS) en 3. software (SaaS). Het territorialiteitsbeginsel blijkt goed toepasbaar op de drie lagen van cloud computing. Dit geldt eveneens voor het actieve nationaliteitsbeginsel, vanwege de focus op de nationaliteit van de eigenaar, de ontwikkelaar en de gebruiker. Voor het passieve nationaliteitsbeginsel is slechts een theoretisch bruikbaarheid gevonden voor PaaS en SaaS. Indien het de staatsveiligheid betreft of een vitaal economisch landsbelang is toepassing van het beschermingsbeginsel op IaaS voorstelbaar en in theorie op PaaS en SaaS. Toepassing van het universaliteitsbeginsel is denkbaar op PaaS en SaaS, maar niet op IaaS. Er zijn drie oplossingen onderzocht om de beginselen (beter) toepasbaar te maken op cloud computing, waarbij verdragssluiting de beste slagingskans biedt, mits het verdrag aandacht besteedt aan een algemeen erkende publieke kern van het internet en een voldoende flexibele definitie van cloud computing.
URI: http://hdl.handle.net/1820/8673
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
coenders.pdf500.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.